Klaverblaadje Gouden Wortel Disclaimer   -    Copyright @ 2012 CV de Knienebelters Waar moten we wezen Konijnepoot

Hoogheid  CV de Knienebelters 2023/2024

Daan Snellenburg

Schildewerken

Cindy`s Hair Flash
Home Proclamatie Fotoalbum 2023-2024 Bestuur Vereniging Onderscheidingen Sponsoren Links Contact

Prinses Apfel en President Strudel

De Knienepoot wordt uitgereikt aan een door het Bestuur voorgedragen Lid van Verdienste binnen de vereniging, die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt. Zij zij op voordracht van het bestuur benoemd door de gehele Senaat met tenminste twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

De Knienepoot van cv de Knienebelters is uitgereikt aan:


Dhr. S. Evers

Dhr. B. Sluiter

Dhr. J. Hillebrand

Dhr. T. Veneboer

Dhr. H. Klompalberts

Dhr. J. de Vries

Dhr. A. Onderberg

Dhr. J. van de Worp

Dhr. R. Knuppel

Dhr. M. Slotman

Mevr. T. Van de Worp

Dhr. A. Samson


Ereleden zijn leden van Leden van Verdienste die zich jegens de vereniging in bijzonder mate en gedurende een aantal jaren verdienstelijk hebben gemaakt. Zij zijn op voordracht van het Bestuur of tenminste 10 Senaatsleden door gehele Senaat benoemd met tenminste twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

"ERELEDEN" zijn:

Dhr. S. Evers

Dhr. J. Hillebrand

Dhr. H. klompalberts

Dhr. T. Veneboer

Dhr. J. v/d Worp